“Wij adviseren graag bij kleine, taaie én grote veranderingen.”

Team- en Organisatie Interventies

organisatie advies

Voor mensen die in organisaties de probleemeigenaren zijn - vaak het hoger management - kan het aantrekkelijk zijn om een externe consultant veel ruimte en mandaat te geven om veranderingen te initiëren en door te voeren. Maar wie kent niet het beeld van de consultant die een team of organisatie binnenkomt, een analyse uitvoert, een proces of traject ontwerpt en uitvoert, en vervolgens weer vertrekt, de medewerkers in verwarring achterlatend? Veel geld en tijd gaan verloren omdat de overdracht en borging van veranderingen in het dna van de eigen organisatie te weinig aandacht krijgt. Wij zien dat dit de eigen medewerkers tekort doet, en dat de organisatie kansen mist om de eigen resources beter te benutten en te ontwikkelen. Daarom treden wij bij voorkeur op als sparringpartner van onze opdrachtgevers, of dit nu management is of de interne adviseur. Door samen te werken en onze kennis te delen versterken we de veranderkracht van jouw organisatie.

 

Onze rol is en blijft die van externe: wij bieden een frisse blik op problemen waar mensen in de organisatie vaak teveel in opgaan om nog neutraal te kijken. Met bagage uit de organisatiepsychologie, Theory U, action learning, de lerende organisatie en de larger system systeemtheorie staan wij voor u klaar: een kleine groep betrokken en deskundige professionals met ruime ervaring. Wij nemen de problemen niet over, maar helpen wel om ze snel en goed op te lossen.

Binnen het domein van team en organisatie interventies kenmerkt organisatie advies zich door:

  • het hebben van een concrete opdracht, met het mandaat om deze uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld het management adviseren over het versterken van de samenwerking tussen teams en over het sturen op gedrag om betere resultaten te halen;
  • het situationeel aanpakken van problemen op divers gebied, bijvoorbeeld het doorbreken van brandjes blussen en zich richten op structurele verbetering, het versterken van het vermogen om verwachtingen te managen en goed te contracteren, stakeholder management structureel te verzorgen, elkaar te benutten op basis van kwaliteiten en talenten i.p.v. rolvastheid te hanteren.

wij bieden een frisse blik op problemen

Voor meer informatie met betrekking tot "Organisatie advies" kunt u met uw vragen altijd terecht bij Guilad.

Team- en Organisatie Interventies