Intervisie

Team- en Organisatie Interventies

Intervisie

Dagelijks komen we in ons werk lastige situaties tegen die soms erg complex zijn, bijvoorbeeld te maken hebben met vraagstukken over de organisatie, veranderingen, leiderschap en strategie. We proberen het vaak zelf op te lossen en betrekken mondjesmaat anderen. Vaak zitten we er zo in dat het moeilijk is om te relativeren en de situatie vanuit een ander perspectief waar te nemen. Om van tijd tot tijd wat meer afstand te nemen kan het goed zijn om er (met elkaar) even uit te stappen en te reflecteren. Intervisie kan daar een goed middel voor zijn. Intervisie is een werkvorm waarbij professionals, (project)managers, leidinggevenden binnen organisaties met elkaar en van elkaar kunnen leren. De intentie is altijd om een sfeer te creëren waarin zowel de individuele ontwikkeling als het collectieve leren een plaats krijgt. De groep komt in tussenpozen bij elkaar en begeleid door een ervaren proces begeleider. Deelnemers gaan met een passende methodiek op een veilige manier met elkaar thema’s en vraagstukken bespreken.

De thema’s die in intervisie aan de orde komen worden door de deelnemers zelf bepaald. Ze leren om helder te formuleren, te reflecteren op hun denken en handelen, bredere verbanden te zien, kennis te delen en elkaar een spiegel voor te houden. Ook het zoeken naar alternatieven en oplossingen heeft een prominente plaats. Onderdeel van het begeleidde proces kan zijn dat de groep zelf methodisch kan werken en zelfstandig intervisie kan doen.

Binnen DFG hebben we jarenlange ervaring met intervisie met veel verschilende doelgroepen, vanuit verschillende behoeften. Intervisie is ook geschikt om te koppelen aan een breder programma waarin behoefte is om in kleine groepjes verdieping aan te brengen.

Onze locatie – op ca 10 minuten loopafstand van Utrecht CS – is perfect geschikt voor intervisie.

Van tijd tot tijd aannames toetsen en daarna eens iets anders proberen

Voor meer informatie met betrekking tot "Intervisie" kunt u met uw vragen altijd terecht bij André.

Team- en Organisatie Interventies