Via mediation kan vaak in korte tijd veel worden bereikt

Team- en Organisatie Interventies

Mediation

Vaak leiden meningsverschillen over taken of verantwoordelijkheden en misverstanden in onderlinge communicatie die niet of niet op een effectieve manier zijn uitgesproken tot conflicten. Als niet wordt ingegrepen escaleren deze conflicten vervolgens op een voorspelbare manier, wat leidt tot frustratie en ziekteverzuim. Hoe langer het duurt, hoe groter de strijd en hoe moeilijker het wordt om er samen nog op een goede manier uit te komen. Het voordeel van mediation is dat bij conflicten in korte tijd (vaak 2 of 3 gesprekken) veel kan worden bereikt. In de meeste gevallen betekent dit een beter begrip voor elkaar en daardoor een betere samenwerking. In andere gevallen kan het leiden tot re-integratie op een ander plek binnen de organisatie of als dat niet mogelijk is tot het nemen van afscheid (exit-mediation). Bij geslaagde mediations is het voordeel dat de kosten (en ellende) van dure juridische procedures worden bespaard en dat snel tot een oplossing kan worden gekomen waar beide partijen tevreden over zijn.

 

 

 

Mediation bij DFG wordt verzorgd door associate Mary Vermeulen (1963):

“Ik geloof in een leven lang leren en ben MfN en ADR register mediator, trainer, coach (waaronder ADR register conflictcoach) en Noloc Erkend Loopbaanprofessional. Ik heb een achtergrond als fiscalist, leidinggevende, loopbaancoach en arbeids- en organisatiepsycholoog (NIP). In de achterliggende jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van groepen waardoor ik arbeidskwesties vanuit verschillende invalshoeken kan benaderen.
Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door verbintenissen tussen mensen. Ik vind het fantastisch om mensen te helpen bij de vraag: Hoe kunnen zij de relatie met zichzelf en met anderen verbeteren? Het antwoord op die vraag wordt niet altijd zonder slag of stoot verkregen, maar juist tijdens een worsteling leer je elkaar (en jezelf!) het beste kennen.”

juist tijdens een worsteling leer je elkaar en jezelf het beste kennen

Team- en Organisatie Interventies