Bij ons staat de methode niet op de voorgrond. We sluiten aan bij wat nodig is en wat past bij iemand. We hebben wel een breed arsenaal om uit te putten

Arbeidspsychologie

De Schilden van je Innerlijke Familie

Dit model is ontwikkeld door DFG-collega Arienne Klijn en is beschreven in het boek “Maak kennis met je innerlijke familie: haal het beste uit jezelf en anderen”. Dit model is bij uitstek een model dat mensen leert om de regie te nemen over hun eigen kwaliteiten en drijfveren. Het model gaat uit van het archetypische beeld van een familie. De innerlijke familie bestaat uit een meisje, een jongetje, een man en een vrouw. Ieder familielid staat voor een cluster van kwaliteiten, behoeften, waarden en drijfveren.

 

Het meisje staat o.a. voor je gevoel, je zachte en kwetsbare kant. Het jongetje staat voor je wilskracht, je energie, je inspiratie. De vrouw staat voor je realisme en het vanuit eigenwaarde goed voor jezelf en anderen zorgen. De man staat o.a. voor denkvermogen en daadkracht. Het typeren van de verschillende kanten in jezelf in combinatie met het zichtbaar maken van hoe de verschillende kanten zich tot elkaar verhouden, maakt dat de cliënt vaak snel begrijpt wat de onderliggende dynamiek onder zijn of haar klachten is. Hierdoor wordt helder welke kant van iemand verdere ontwikkeling nodig heeft. Cliënten leren hoe zij zelf innerlijke spanning of dilemma’s kunnen oplossen. Zij leren als het ware hoe zij regie kunnen nemen over zichzelf: hoe zij zichzelf kunnen coachen. Kijk verder op Innerlijkefamilie.nl

Mindfulness

Een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Daar horen ook eigen gevoelens, gedachten en fysieke signalen bij. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat het aanleren van een mindful houding er onder meer voor zorgt dat gevoelens van stress afnemen.

 

Je kunt beter omgaan met stresserende gebeurtenissen en je concentratie en het prestatievermogen verbeteren. Je kunt je beter ontspannen en je krijgt een positiever beeld van jezelf en van de omgeving. Door het ontwikkelen van een mindful houding vindt er een verschuiving in de hersenactiviteit plaats naar de linker frontale cortex, wat goed is voor een positieve gemoedstoestand en minder angst. Klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af.

Bijdragen aan vitaliteit en veerkracht van mensen en organisaties

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Dit is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.Binnen ACT worden mensen zich bewust van hoe ze geleid worden door hun overtuigingen en gedachten. In tegenstelling tot klassieke gedragstherapie wordt echter niet ingegaan op de inhoud van de overtuigingen. Cliënten worden juist uitgenodigd om losser te komen van hun overtuigingen door zich er minder door te laten leiden.

 

 

 

Kenmerkend aan ACT is dat er een actievere verbinding wordt gemaakt met de waarden waar vanuit cliënten willen leven. Cliënten worden gestimuleerd om deze te volgen. Dit impliceert een meer mindful, acceptatiegerichte houding ten opzichte van emoties en gedachten: je kunt emoties en gedachten waarnemen, maar je hoeft je er niet door te laten bepalen. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Deze therapie kan je helpen om op een effectievere manier om te gaan met je obstakels (Acceptance), zodat je hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezighouden met de meer waardevolle dingen in je leven (Commitment). ACT is een evidence based vorm van psychotherapie, met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing.

EMDR

EMDR is een methodiek die mensen helpt traumatische of emotioneel geladen gebeurtenissen (sneller) te verwerken. Mensen die worden geconfronteerd met nare gebeurtenissen kunnen daar soms blijvende klachten aan overhouden. Hierbij kun je denken aan regelmatige herbeleving van de gebeurtenis, angstige dromen, schrikachtigheid, angst of vermijdingsgedrag. Wanneer de klachten ernstig en blijvend zijn kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). In dat geval is EMDR een effectieve en efficiënte methode die mensen helpt om de ervaring sneller naar de achtergrond te krijgen.

Ook bij mildere klachten kan EMDR nuttig zijn omdat het mensen kan helpen wat sneller uit een bepaalde emotionele staat te komen. Daarnaast kan EMDR ook helpen om bepaalde vastzittende overtuigingen over zichzelf (zoals bijvoorbeeld: ik ben niet de moeite waard of ik moet alles alleen doen) ook op gevoelsniveau te veranderen. EMDR wordt dan toegepast op een aantal belangrijke herinneringen uit het verleden die gekoppeld zijn aan een overtuiging. Om een voorbeeld te noemen: een EMDR sessie kan ook nuttig zijn bij zelfwaarderingsproblemen in het nu, veroorzaakt door pestgedrag in het verleden. Door EMDR toe te passen op de ervaringen uit het verleden verandert ook het zelfbeeld in positieve zin.

ECM (Energy Control Methode)

Bij deze methode worden medisch- wetenschappelijke en inspannings-fysiologische principes bijeengebracht, om iedereen die dat wil weer in een goede of nog betere fysieke en mentale conditie te krijgen.

Door de reacties en kwaliteit van je hart te meten, zowel in rust als tijdens inspanning, komen we veel te weten over de fitheid van de deelnemer en over hoe deze kan worden verbeterd. Op basis van een rust- en inspanningsmeting kunnen we mensen gericht adviseren in wat zij te doen hebben om hun vitaliteit te verbeteren.

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie wordt met name ingezet wanneer stress, burn-outklachten of andere psychische klachten een dieperliggende oorzaak blijken te hebben in de leergeschiedenis van een cliënt.

Vaak is dan een meer langdurige begeleiding nodig waarbij een lichaamsgerichte insteek goed kan werken.

Arbeidspsychologie