Wij zorgen dat uw bijeenkomsten goed verlopen

Team- en Organisatie Interventies

Soepel en effectief

Als groepslid of leidinggevende is het soms lastig sturen in een bijeenkomst. Hoe bekwaam je zelf ook bent als gespreksleider: je maakt ook deel uit van het team, je hebt ook een belang. Het is lastig om deze rollen van elkaar te scheiden. Daar waar het belang van een goed proces zwaar weegt is het verstandig om een neutrale facilitator te betrekken die de groep helpt om de gestelde doelen van de bijeenkomst zo goed mogelijk te bereiken.

DFG is ontstaan uit een Groep van Facilitators. Alhoewel onze naam DFG door de jaren heen een andere betekenis heeft gekregen is dit nog steeds een belangrijke kant van ons werk. Regelmatig worden wij gevraagd om bijeenkomsten te begeleiden. De effectiviteit neemt hierdoor toe. De range van type bijeenkomsten is breed. Het kan zijn dat er een beladen onderwerp besproken wordt. Of het betreft juist een meer inhoudelijke sessie. Per vraag gaan we eerst in gesprek met de opdrachtgever en eventueel een klankbord groep. We gaan samen op zoek naar een realistische aanpak. Tijdens die bijeenkomst zoeken we naar de juiste wegen om de gestelde doelen te behalen en schakelen we als dat nodig is.

Een facilitator zoekt samen met betrokken naar een juiste manier om een vooraf gesteld doel te bereiken

Voor meer informatie met betrekking tot "Procesbegeleiding en facilitatie" kunt u met uw vragen altijd terecht bij André.

Team- en Organisatie Interventies