Loopbaancoaching

Coaching & persoonlijke effectiviteit

Loopbaan-coaching

Kennis van eigen kwaliteiten, drijfveren, denkpatronen en valkuilen is essentieel voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Medewerkers die passende loopbaankeuzes maken en op de juiste plek zitten zijn gemotiveerder en vitaler.

In onze loopbaantrajecten krijgt de deelnemer door middel van zelfanalyse inzicht in wie hij/zij is, wat hij/zij wil en wat hij/zij kan en kan gestart worden met een oriëntatie op de (interne) arbeidsmarkt. Dit gebeurt in de gesprekken en ook door middel van huiswerkopdrachten in de tijd tussen de bijeenkomsten. Daarnaast maken we gebruik van vragenlijsten/tests op het vlak van persoonlijkheid en carrièrewaarden/motieven.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door een gedegen, professioneel inzicht in mensen en persoonlijke verandering. We kunnen mensen confronterend benaderen, maar zijn daarbij betrokken en motiverend.

persoonlijke en professionele groei van binnen uit

Voor meer informatie met betrekking tot "Loopbaancoaching" kunt u met uw vragen altijd terecht bij Anneke.

Coaching & persoonlijke effectiviteit