De synergie van DFG & PLPD: voor als de praktijk weerbarstiger blijkt

Team- en Organisatie Interventies

Van wens naar werkelijkheid

Er is geïmplementeerd, heel mooi, maar de praktijk is weerbarstiger. En nu? Hoe help je een verandering beklijven? Wat we vaak zien: er ontstaat een discrepantie waarbij bedachte plannen onder andere in de vorm van missie, visie en intenties niet terug komen in de realiteit. Vaak ontstaat er een 'gap' tussen de werelden van het bestuur en de beleving op uitvoerende niveau's met alle gevolgen van dien. Het maken van de vertaalslag is lastig. Wat we willen bereiken voor onze opdrachtgevers: samenhang, congruentie en consistentie tussen wens en werkelijkheid, intentie en realiteit, wie je wil zijn en wie je bent en tussen bestuur en de rest van de organisatie. Wat doen we? Het is eenvoudig. Susan Reiner van PLPD komt tijdelijk bij u werken in de rol van interne procesbegeleider, projectleider, interim (hr)manager of teamleider/teamcoach met een duidelijke opdracht, gedurende een vooraf bepaalde periode. Vanuit haar aanwezigheid in de dagelijkse praktijk krijgt zij zicht op terugkerende problemen en vooral op wat nu dagelijks maakt dat deze problemen maar blijven bestaan. Vanuit haar rol en mandaat kan zij interventies doen die oplossingen brengen.

 

 

 

 

img_9289

Susan Reiner van PLPD

Arienne Klijn van DFG kijkt met Susan mee vanaf de nodige afstand. Als externe adviseur, begeleider en coach kan zij neutraler kijken naar het grotere geheel en suggesties doen voor interventies. Als het bij haar expertise past kan zij deze interventies zelf uitvoeren; bijvoorbeeld het begeleiden van MT werksessies, heidagen en offsites, coaching van bestuurders, het verzorgen van trainingen etc.

De combinatie van effectieve interventies met pragmatische en doelgerichte aanwezigheid leidt tot echte beweging in de praktijk – dus ook na en tussen interventies. 

Zo creëren wij gezamenlijk een aanpak die zowel in vorm als resultaat synergie brengt tussen wens en werkelijkheid. Ziet u wel wat in deze innovatieve aanpak? Wilt ook u meer synergie in uw organisatie tussen wens en werkelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie met betrekking tot "Synergie: interim & coaching" kunt u met uw vragen altijd terecht bij Arienne.

Team- en Organisatie Interventies