Teamcoaching

Team- en Organisatie Interventies

Teamcoaching

Teamcoaching richt zich op het ondersteunen van teams bij het realiseren van gewenste veranderingen. Teamtrajecten kennen vaak een langere tijdslijn en een opeenvolging van meerdere (korte) contactmomenten. Er zijn meerdere redenen om te starten met teamcoaching. Soms is er behoefte aan begeleiding omdat er onvrede is over de samenwerking. Het is ook mogelijk om een teamcoach te benaderen omdat het proces gewoon ingewikkeld is. Het helpt dan om gebruik te maken van een frisse blik. Een traject kan helpen om bijvoorbeeld een denkproces te structureren en om teamleden te helpen de onderlinge samenhang en samenwerking te versterken. We hebben binnen DFG veel kennis en ervaring op het gebied van team & organisatie interventies. Geen enkele traject is eigenlijk hetzelfde maar hieronder beschrijven we de belangrijkste stappen die plaatsvinden.

In de dagelijkse praktijk is rol van de teamleider er op gericht invloed uit te oefenen op de samenwerking en de mate waarin mensen zich bewust zijn van de samenhang oefent. Daarom starten we altijd met een intake. Het is belangrijk om goed in te schatten of de samenwerkingsrelatie tussen teamcoach en leidinggevende goed zou kunnen gaan werken.

De volgende stap is om een eerste bijeenkomst te organiseren. De voorbereiding op deze bijeenkomst is altijd in afstemming met een klankbordgroep. Gezamenlijk maken we een plan. De teamcoach adviseert en brengt expertise in om tot een geschikte werkvorm te komen. Tijdens de sessie is de teamcoach procesbegeleider.

Gedurende het traject vinden regelmatig teamsessies plaats. Deze bijeenkomsten hoeven niet lang te duren. Belangrijk is om vooral regelmatig een impuls te geven zodat het proces in beweging blijft. Het team is tussen de bijeenkomsten actief bezig om vervolgacties op te pakken.

Gedurende het proces, meestal voorafgaand aan een teamsessie, is er een voorbereidingsmoment met een groepje teamleden. De teamcoach bouwt een relatie op met het team en voelt zich vrij om als dat nodig is, contact te maken.
Tussentijds is er regelmatig contact met de leidinggevende. Desgewenst is er ook ruimte om individuele leden te coachen of met subgroepen te werken.

De teamcoach is altijd op zoek naar aanknopingspunten om gewenste beweging te stimuleren

Team- en Organisatie Interventies