Met stijlflexibiliteit bedoelen we dat je kan schakelen in gedrag: het per situatie aanpassen van je stijl zonder je eigenheid te verliezen

Coaching & persoonlijke effectiviteit

Training Stijlflexibiliteit

Contexten en perspectieven kunnen snel veranderen. Voor medewerkers en leidinggevenden betekent dit dat zij daartussen steeds per situatie het juiste evenwicht proberen te vinden. Een gedragsstijl die sterk op één dimensie rust, is eenzijdig en beperkend. In alle huidige en aankomende veranderingen binnen organisaties, is stijlflexibiliteit een wezenlijke competentie om te ontwikkelen. Met stijlflexibiliteit bedoelen we dat je kan schakelen in gedrag: het per situatie aanpassen van je stijl zonder je eigenheid te verliezen. Het versterken van de stijlflexibiliteit betekent het versterken van professioneel gedrag. En dat is iets anders dan het aanleren van een kunstje. Stijlflexibiliteit gaat ook over de verbindende schakel zijn tussen werk, collega’s, klanten, medewerkers en management. Om daar soepel tussen te kunnen schakelen, heb je het vermogen nodig om steeds terug te kunnen keren naar je oorspronkelijke uitgangspunt.

 

 

 

 

In deze training leer je met behulp van reflectie, discussie en korte praktische oefeningen om soepeler te schakelen tussen je verschillende gedragsstijlen, waarbij je werkt vanuit rust en zelfkennis. Zo kan het in de ene situatie nodig zijn om sturend en begrenzend op te treden en in de andere situatie juist inlevend en begripvol te reageren. Hiermee laat je de waan van alledag minder regeren en kun je bewuster regisseren.

Om het geleerde daadwerkelijk toe te kunnen passen in de (werk)praktijk, sluiten we aan bij de vaardigheden en stijlen die je al in huis hebt. Je hoeft geen nieuw gedrag aan te leren en ook niets af te leren. Je herwaardeert en benut stijlen waarover je al beschikt. 

De training bestaat uit twee losse trainingsdagen, met voorwerk en tussentijdse opdrachten. Hij bestaat uit ervaringsgerichte delen met praktische oefeningen waarin je leert hoe je jezelf en anderen bij de oorspronkelijke uitgangspunten kunt brengen en waarbij je oefent met jouw gedragsstijlen. Dit wordt afgewisseld met achtergrondinformatie over de hersenen en hoe deze informatie verwerken, over authentiek regisseren en bewust manoeuvreren binnen de kaders en beperkingen van je psyche, brein en lichaam. Er wordt in de training gewerkt met het boek ‘Maak kennis met je innerlijke familie’ van DFG-collega Arienne Klijn. Tenslotte worden je inzichten en leerervaringen gekoppeld aan jouw dagelijkse praktijk met verwerkingsopdrachten op maat.

Kosten voor deze tweedaagse training is  € 750 pp.

Je leert bewuster te regisseren

Voor meer informatie met betrekking tot "Training Stijlflexibiliteit" kunt u met uw vragen altijd terecht bij Anneke.

Coaching & persoonlijke effectiviteit