Juist bij verzuim door complexere problematiek blijkt de rol van de leidinggevende van cruciaal belang te zijn voor de snelheid van terugkeer van de medewerker.

Arbeidspsychologie

Training Sturing geven aan verzuim

Het omgaan met medewerkers met psychische klachten die ook verzuimen brengt vaak dilemma’s in de aansturing met zich mee. Wanneer geef je ruimte en begrip en wanneer ga je wat strakker sturen? Juist bij verzuim door psychische problematiek blijkt de rol van de leidinggevende van cruciaal belang te zijn voor de snelheid van terugkeer van de medewerker. Er valt voor leidinggevenden en de organisatie dus veel winst te boeken. En ook voor de betrokken medewerker natuurlijk!

 

 

 

 

 

Als het moeilijk is de juiste balans te vinden in je aanpak loop je het risico dat je in uitersten terecht komt: heel veel ruimte bieden (en nauwelijks sturen of begrenzen) of juist afwijzend, boos of duwend worden. In deze training gaan we erop in op hoe je als leidinggevende hier evenwicht in kunt vinden. Hoe kun je het midden vinden en houden tussen begripvol begeleiden en begrenzen? En vooral: hoe zorg je dat de verantwoordelijkheid voor de klachten bij de medewerker blijft?

Er valt als leidinggevende veel winst te boeken!

Het leren effectief te sturen op complex verzuim heeft zowel voor leidinggevende als voor de medewerkers om wie het gaat een grote toegevoegde waarde. De leidinggevende leert in moeilijke situaties de juiste koers te kiezen en de medewerker voelt zich serieus genomen en goed begeleid. Beide partijen kunnen zo beter samenwerken op weg naar herstel en goed functioneren. Om de theorie zo goed mogelijk toe te leren passen is in de training ruimte voor je eigen praktijkvoorbeelden. We bespreken deze aan de hand van de theorie. Dit levert de nodige inspiratie op voor de aanpak van het complexe verzuim op jouw werk! In deze training van 1 dag geven we je veel informatie en helpen we jou de best passende aanpak te vinden. Daarbij behandelen we de volgende onderwerpen:

Relatie leidinggevende – medewerker. Het belang van goed contact tussen medewerker en leidinggevende: factoren die bevorderend en belemmerend werken. Wat is van belang bij het bepalen van je aanpak?

Begrijpen wat er speelt. Wat speelt er nou eigenlijk over het algemeen bij een medewerker met psychische klachten of een psychische kwetsbaarheid? We onderscheiden verschillende klachtbeelden en oorzaken en we gaan erop in wat dit betekent voor jouw aanpak.

Hoe kun je evenwichtig sturen  We kijken hoe je hierin een effectieve stijl kunt inzetten, waarbij de verantwoordelijkheid bij de medewerker blijft.

Je eigen stijl en valkuilen. Omdat jouw invloed als leidinggevende zo groot is bij complex verzuim, staan we ook stil bij je eigen neiging onder stress. Wat is je eigen valkuil bij lastige interacties? In hoeverre spelen je eigen normen een rol? Wat kun je zelf doen om rustig te blijven communiceren?

Voor meer informatie met betrekking tot "Training Sturing geven aan verzuim" kunt u met uw vragen altijd terecht bij Marina.

Arbeidspsychologie