Training: Veranderen met een systeemvisie

Coaching & persoonlijke effectiviteit

Training: Veranderen vanuit een systeemvisie

De systeembenadering gaat er vanuit dat een veranderaar, coach, adviseur geen buitenstaander is. Een veranderaar is zowel observator als participant. Het laatste houdt in dat 'de veranderaar' eveneens een deel is van het geheel. Hij of zij communiceert en beïnvloedt zonder de effecten van uitspraken en gedragingen te kunnen overzien en kan soms verstrikt raken in (disfunctionele) omgangsvormen en vanzelfsprekendheden. Uitgaande van deze benadering is het belangrijk om een perspectief te hebben van waaruit te handelen.

Omstandigheden waarbinnen mensen moeten samenwerken en presteren veranderen voortdurend. Dit roept regelmatig problemen op. Spanning vertaalt zich tot (herhalende) interactiepatronen die vaak tot niets leiden. Sommige samenwerkingsrelaties kunnen onder druk komen te staan. Het gevolg is dat mensen afhaken, zich machteloos voelen en niet in staat zijn om de aanpassing te realiseren. In dit type situaties is het normaal dat er een beroep wordt gedaan op (externe) hulpbronnen. Helpers kunnen soms goedbedoeld de situatie verergeren door te gemakkelijk in te stappen zonder zich bewust te zijn van de onderliggende complexiteit en taaiheid.

In deze training worden concepten aangereikt die kunnen helpen om bewuster te zijn van de positie die je inneemt als veranderaar. Hoe kun je welbewust participeren zonder speelbal te worden van het systeem? Deze training is in het bijzonder geschikt voor mensen die zich willen verdiepen in diverse strategieën en zienswijzen om zich tot hun verander-opdracht te verhouden. Het resultaat van de training is er vooral op gericht dat je meer kunt ontspannen in je rol.

De training bestaat uit drie dagen en een intakegesprek. De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers.

Als veranderaar maak je onderdeel uit van een systeem van allerlei relaties

Coaching & persoonlijke effectiviteit