Wij helpen mensen zelf weer grip te krijgen op hun situatie

stress en burnoutklachten hebben veel verschillende oorzaken

Op weg naar herstel

Bij overbelasting, overspanning en andere psychische klachten kan een begeleidingstraject uitermate nuttig zijn. Het helpt uitval te voorkomen of de terugkeer naar werk te versnellen. Voor de werkgever kostenbesparend omdat de medewerker sneller terugkeert in het werk. Voor de werknemer kan dit onnodig leed voorkomen of verminderen. Bovendien heeft het een positief effect op de duurzame inzetbaarheid van een medewerker.

 

 

Oorzaken van stress en burnout-klachten

Stress en burnout-klachten kunnen vanuit meerdere oorzaken ontstaan. Zowel persoonsgebonden als omgevings-factoren kunnen een rol spelen. Deze kunnen ook nog eens op elkaar inspelen. Er kan zowel een positieve als een negatieve wisselwerking tussen persoon en omgeving ontstaan. Wij onderzoeken bij iedere cliënt welke factoren een rol spelen: zowel de werkgerelateerde als de persoonlijke. Op die manier zoeken we de juiste aangrijpingspunten voor herstel.

Modulair aanbod

Wij werken met een modulair aanbod. Bij een preventief traject en bij overspanning of (milde) burnout klachten is een standaard begeleidingsmodule over het algemeen voldoende. Bij zwaardere klachten kan er meer nodig zijn. Wanneer we inschatten dat een medewerker een langdurig psychotherapeutisch traject nodig heeft kunnen wij helpen in de doorverwijzing naar het juiste gespecialiseerde GGZ-traject (via de eigen verzekering). Desgewenst begeleiden wij in dat geval het arbeidsgerelateerde gedeelte.

Module Intake

Vooraf wordt telefonisch met de leidinggevende gesproken en eventueel met bedrijfsarts of andere betrokkenen. De intake zelf is met de medewerker en bestaat uit een gesprek van 1,5 uur. In dit intakegesprek worden de diverse factoren die een rol kunnen spelen met de cliënt doorgenomen. We maken een analyse van het uitvalpatroon en inventariseren het klachtenbeeld met behulp van vragenlijsten. Op basis van deze informatie wordt een begeleidingsplan opgesteld.

Het is mogelijk de intake uit te breiden met een meting van de conditie en het herstelvermogen van een medewerker. Door deze objectieve meting kunnen we een goed onderbouwd opbouwadvies geven. Een goed opbouwadvies kan de reintegratie versnellen.

Begeleiding

Wij putten uit verschillende psychologische disciplines die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hierbij benutten wij een arsenaal aan technieken en methodieken die wij gericht en in combinatie kunnen inzetten. Zo kunnen wij werken met o.a. mindfulness, de schilden van je innerlijke familie (regiemodel), Energy Control Methode (gericht op balans tussen inspanning en herstel), EMDR (bij traumaverwerking), lichaamsgerichte psychotherapie, Acceptance en Commitment Therapy. Uiteraard geven wij ook praktische ondersteuning en advies.

 

Module begeleiding
De standaard module bestaat uit 5 coachgesprekken van 1,5 uur en een driegesprek met de leidinggevende erbij. De begeleiding wordt gebaseerd op de analyse die is gemaakt van het klachtenbeeld en uitvalpatroon. De begeleiding wordt afgesloten met een eindverslag.

Mindful werken

Het groepstraject Mindful werken kunnen wij als aanvulling adviseren op een individueel begeleidingstraject.

Maatwerk
Los van de modules bestaat altijd de mogelijkheid om extra gesprekken of andere interventies toe te voegen.

Nazorg

Wij werken als psychologen conform de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat de vertrouwelijkheid voorop staat. Informatie wordt alleen gedeeld met de werkgever met toestemming van de client. Heb je nog vragen over onze aanpak of wil je toetsen in hoeverre je met een vraag bij ons terecht kunt, voel je dan vrij om contact met ons op te nemen.

 

Module nazorg
Bij de module nazorg wordt een traject afgerond met een eindgesprek met de leidinggevende erbij en vinden nog twee halfjaarlijkse follow up gesprekken plaats. Deze module is aan te raden wanneer het gevonden evenwicht nog kwetsbaar is en wanneer het bijvoorbeeld belangrijk is dat in de werkomgeving blijvend rekening wordt gehouden met de klachten van de medewerker.

Preventief traject

Omdat wij graag willen bijdragen aan het voorkomen van verzuim hebben wij een preventief traject ontwikkeld. Juist als de klachten nog relatief mild zijn en uitval nog kan worden voorkomen. Vroegtijdig ingrijpen kan veel ellende voorkomen en werkt uiteindelijk kostenbesparend. Het traject start met een uitgebreide intake en vragenlijsten.  Op basis van alle informatie maken wij een inschatting van uitval risico en wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt. Het doel is om herstel en vitaliteit te bevorderen en uitval te voorkomen.

 

 

 

Vervolgens vinden 3 coach gesprekken (1,5 uur)  plaats, waarbij de medewerker tussentijds met opdrachten aan de slag gaat. Afhankelijk van de analyse en het plan van aanpak kan de nadruk liggen op vitaliteit bevorderende interventies, persoonlijke stresshantering of op loopbaan/werk gerelateerde interventies.

kosten

Kosten voor een preventief traject (intake, analyse, plan van aanpak en begeleiding) bedraagt €1155,-

Voor meer informatie met betrekking tot "Werkwijze" kunt u met uw vragen altijd terecht bij Marina.

Arbeidspsychologie