De kracht van mensen, de kracht van organisaties.

Over dfg

DFG heeft al weer 15 jaar ervaring in de begeleiding van mensen in organisaties. Onze diensten zijn te verdelen over drie expertisegebieden. Arbeidspsychologie, Persoonlijke effectiviteit & Coaching en Team- en Organisatie Interventies.

Om de helderheid tegemoet te komen presenteren we deze gebieden op zichzelf. In de werkelijkheid is er echter ook een belangrijke samenhang. Deze samenhang komt tot uiting in onze professionaliteit. In het werken met mensen binnen organisaties zijn we namelijk goed in staat om te schakelen tussen individu en context. Vraagstukken benaderen we nooit vanuit één perspectief.

Mensen maken de organisatie, dat geldt ook voor ons. Vanuit onze bevlogenheid vullen we elkaar aan en zoeken we naar de beste (maatwerk)-oplossingen voor onze klanten. Alhoewel wij geloven dat de effectiviteit van ons werk juist in de interactie met onze omgeving ontstaat zijn door de jaren een aantal parels ontstaan: inzichten en werkwijzen die ons en onze klanten hebben overtuigd van hun effect. Via deze website delen wij deze graag met u.

Bij DFG vindt u een zeer ruime ervaring. Wij zijn vakgedreven en breed in onze oriëntatie.
Onze aanpak is persoonlijk en deskundig. De lijnen zijn kort. We hebben geen 9to5 instelling en zijn eigenlijk snel en gemakkelijk beschikbaar. We kunnen makkelijk schakelen en zijn realistisch ten aanzien van de haalbaarheid van de beoogde veranderingen.

dfg

Arbeidspsychologie

Coaching en Persoonlijke
Effectiviteit

Team- en Organisatie
Interventies

dfg

Arbeidspsychologie

Coaching en Persoonlijke
Effectiviteit

Team- en Organisatie
Interventies

Arbeidspsychologie

Wij hebben jarenlange ervaring op het snijvlak van arbeid/organisatie en gezondheid.

dfg

Arbeidspsychologie

Coaching en Persoonlijke
Effectiviteit

Team- en Organisatie
Interventies

Coaching en Persoonlijke
Effectiviteit

Het beste uit jezelf èn anderen halen, daar gaat het toch om?

dfg

Arbeidspsychologie

Coaching en Persoonlijke
Effectiviteit

Team- en Organisatie
Interventies

Team- en Organisatie
Interventies

Op een passende wijze prikkelen, ontwarren en versterken van samenwerkingsverbanden

Privacy Statement

Vanwege de wet AVG wordt ieder bedrijf gevraagd om expliciet te maken hoe wij met gegevens omgaan.
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt

Website:
De website van DFG verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden.

De website en e-mail van DFG wordt gehost door Combell. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Combell. Op het moment dat u contact opneemt met DFG via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Via de website worden op dit moment geen nieuwsbrieven gestuurd. Er worden dus geen mailadressen verzameld voor marketingdoeleinden.

Onze dienstverlening
Onderdeel van onze dienstverlening is o.a. coaching, training, teambegeleiding en psychologische begeleiding. In ons werk houden wij ons aan de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Dit betekent dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben hierin een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden, zoals bijvoorbeeld de werkgever, wordt alleen gedeeld met toestemming van cliënt of deelnemer.

Opslag van gegevens
Wij zijn een klein bureau, wij werken niet met een centraal registratiesysteem. Er is dus geen sprake van systematische opslag van adresgegevens, geboortedata en/of andere gegevens. De gegevens die aangeleverd worden zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Onze opdrachtgevers zijn werkgevers. Dit betekent dat bij ons in principe geen privé adresgegevens zijn opgeslagen. Aanmelding vindt plaats doordat werkgever naam en werk telefoonnummer en/of mailadres doorgeeft.

Aan de aard van ons werk verbonden is dat er soms sprake is van een begeleidingsplan of schriftelijke verslagen van begeleiding of coaching. Deze worden opgeslagen achter een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Als extra bescherming slaan wij deze documenten op onder voornaam of initialen.

Daar waar met tests en vragenlijsten wordt gewerkt hebben wij een verwerkingsovereenkomst met de testuitgever.

Bewaartermijnen
Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen voor zowel fysieke dossiers als digitale informatie.

Rechten die u heeft op grond van de wet AVG (ingang 25 mei 2018)

- Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij DFG vastgelegd en bewaard worden. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.
- Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren.
- Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij DFG opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient DFG al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
- Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij DFG vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit geldt niet voor gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.
- Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat DFG niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
- Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil u niet dat DFG uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op via info@dfg-utrecht.nlAlgemene Voorwaarden
Download hier onze Algemene Voorwaarden

Benieuwd naar onze locatie?

bekijk onze ruimtes