André

André

Het is soms heerlijk om mij te verliezen in de raadsels die organisaties, teams en vooral de mensen die zich daarin begeven, omringen.

Wie ben ik?

Als gedreven organisatiepsycholoog ben ik nu alweer zo’n 25 jaar full time mijn professionaliteit aan het leven. Ik ben in mijn werk en ook in mijn eigen leven bewust en onbewust altijd op zoek naar de juiste beweging en heb daarbij oog voor timing. Ik hecht veel waarde aan de slogan: eerst denken en dan pas doen. In het bereiken van een resultaat – hoe spannend soms ook – zit uiteindelijke wel mijn plezier en voldoening. Een doel bereiken, iets in gang zetten en mensen daarbij ondersteunen om (met elkaar) te blijven leren, daar is het mij om te doen.

Mijn vakgebied is tevens mijn hobby. Het is soms heerlijk om mij te verliezen in de raadsels die organisaties, teams en vooral de mensen die zich daarin begeven, omringen. Ik ben zelfkritisch, wil goed snappen hoe het zit en wat werkt. Daar hebben de mensen die mij hun vertrouwen geven, recht op.

Ik realiseer mij, ook vanuit een voorbeeldrol die ik denk te hebben, hoe belangrijk het is om bewust te leven en op zoek te blijven naar wat mij energie geeft. Een gezonde levensstijl is voor mij heel belangrijk. Graag zit ik op de racefiets of op de mountainbike. De vrijheid en met name ook het meditatieve karakter van deze bezigheid is belangrijk voor mij. Zo is er langzaam maar zeker een goede conditionele basis ontstaan. In het werkende leven zoek ik altijd weer naar mooie uitdagingen en wil ik vanuit mijn enthousiasme altijd net iets te veel.

Mijn belangrijkste rollen

Al vele jaren begeleid ik mensen en teams in allerlei contexten, rondom een grote diversiteit aan vragen. Door de jaren heb ik vele facetten van mijn vakgebied mogen beproeven. De rol van trainer, assessor en adviseur is mij niet vreemd. Heb samen met mijn collega’s (MD) programma’s mogen ontwikkelen en uitvoeren. Ik heb een ruimhartige en scherpe blik, schakel makkelijk van abstract naar concreet en van context naar persoon. De laatste jaren bevind ik mij vaak in de rol van coach, facilitator en adviseur. Wat mij kenmerkt is dat ik als professional veelzijdig ben en niet in één hokje te vangen maar als ik dan toch moet kiezen dan ben ik organisatiepsycholoog en facilitator.

Waar zit momenteel mijn energie?

Ik ben vakmatig een veelvraat en voel me over het algemeen vakinhoudelijk erg geïnspireerd Graag loop ik tijdelijk met mensen in een fase van verandering waarbij ik een coachende rol heb in hun persoonlijke zoektocht naar het verzilveren van hun talenten of het versterken van hun vitaliteit en effectiviteit. Onafhankelijk van de aard van de vraag ben ik op zoek naar de manier waarop zij zelf regie pakken in hun rol, hun loopbaan… Hoe raak je niet ingezogen en/of ingedut? 

Sommige beroepsgroepen hebben daarbij mijn speciale belangstelling. Zij die er op uit zijn om anderen te helpen of aan te sturen, zoals leidinggevenden, HR-adviseurs en (team)coaches… Door de aard van hun werk raken zij nog wel eens verstrikt in allerlei situaties waardoor zij hun ‘observerhood’ verliezen. Vanuit mijn systeem-therapeutische achtergrond help ik hen graag om meer vanuit het grotere geheel te blijven kijken en scherp te zijn ten aanzien van het bewaken van hun eigen manoeuvreerruimte en vitaliteit in de samenwerking. 

Daarnaast ben ik druk bezig met het thema dat als een rode draad door mijn professionele leven heen loopt: Teams & Samenwerking. Met Teams in Conditie richt ik mij in in het bijzonder op het sterker maken van (cruciale) samenwerkingsverbanden binnen organisaties. Hierover verderop meer.

Mijn plek binnen DFG

Als oprichter van DFG ben ik de afgelopen jaren gaan inzien dat onze samenwerking met de vele prettige kanten mij begon te beperken. Na een boeienede en soms lastige zoektocht hebben we moeten erkennen dat het goed is om verbonden te zijn en dus waar mogelijk te blijven samenwerken zonder wederzijdse verplichtingen. Onze samenwerking blijft intact maar er is ruimte om zelf weer iets neer te zetten vanuit eigenheid. Het is mooi om te zien hoe wij allemaal vol inspiratie onze kennis en ervaring in de wereld aan het zetten zijn. Ik ben stevig aangehaakt bij Fit in Werk (Anneke) en blijf samenwerken met Arienne binnen Lead for Real. Bovenal zal ik per 1 januari een relevant deel van mijn tijd besteden aan mijn eigen initiatief: ‘Teams in Conditie’. Waar het ons energie geeft zal ik mijn collega’s hier graag bij betrekken.

Teams in Conditie

Kort gezegd maak ik mij er sterk voor om meer aandacht te besteden aan het teamniveau binnen organisaties. Daar valt nog erg veel te winnen. Door de juiste condities te creëren kan de effectiviteit van teams en samenwerking bevorderd worden. Een effectief team is overigens ook een team waar betrokkenen goed tot hun recht komen en blijven leren van elkaar. Veel persoonlijke en samenwerkingsvraagstukken komen voort uit het ontbreken van de juiste randvoorwaarden en zijn goed bekeken niet alleen het probleem van de individuele medewerker. 

Ik sluit me via Teams in Conditie aan bij een internationale wetenschappelijke ontwikkeling rondom teamcoaching waar ik al vele jaren erg enthousiast over ben. Sinds kort is er een veelbelovend instrument op de markt waar veel wetenschappelijke waarde aan toegekend wordt: The Team Diagnostic Survey. (TDS) Vanuit Teams in Conditie wil ik mij inzetten om het onderliggende gedachtegoed te verspreiden en organisaties helpen om het beste uit teams te halen. Binnen de context van Teams in Conditie richt ik mij ook op het trainen en opleiden van hen die het binnen organisaties mogelijk willen maken dat samenwerking de juiste vruchten afwerpt.

Voor meer informatie is het handig om door te klikken naar mijn website.

Contact

  • Roept bovenstaande introductie iets bij je op waar je graag over wilt praten?
  • Ben je geïnteresseerd in een teamassessment met behulp van de Team Diagnostic Survey?
  • Wil je meer leren over de manier waarop je condities kunt creëren om het beste uit teams te halen?


Neem dan gerust contact op!