Anneke

Anneke

Ik help mensen om vanuit rust, overzicht, nieuwsgierigheid en eigen waarden sturing te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

Wie ben ik?

Sinds de start van mijn werkende loopbaan in 1996 beweeg ik mij op het terrein van de arbeids-, gezondheids- en organisatiepsychologie. Ik begon met het doen van assessments en psychodiagnostisch onderzoek ten behoeve van mensen in organisaties. Hiermee leerde ik realistisch en objectief naar mensen kijken en te begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt. Daarnaast heb ik mij voortdurend ontwikkeld als coach en loopbaanbegeleider. In eerste instantie deed ik dat in loondienst, daarna vanuit mijn eigen bedrijf -ook in samenwerking met DFG- en sinds 2007 maak ik onderdeel uit van de maatschap DFG. Wat mij aanspreekt in onze samenwerking is dat ieder zijn/haar eigen kleur kan verwezenlijken waarbij we doorlopend kijken hoe we onze samenwerking optimaal kunnen vormgeven bij wat het beste aansluit bij de realiteit (van een ieder). Dat is geen gemakkelijke maar wel een waardevolle en duurzame opgave. In beginsel was ik mijn eigen profiel nog aan het ontdekken. Gaandeweg werd duidelijk dat mijn expertise heel kort samen te vatten is in “Fit in werk”. Zo heb ik dan ook mijn eigen bedrijf genoemd (zie hierna). Naast psychologische kennis en ervaring heb ik mezelf inspanningsfysiologische expertise eigen gemaakt. Dit omdat ik zag hoe belangrijk en aanvullend deze invalshoek is als het gaat om vitaliteit en herstel van stress-gerelateerde klachten.

Mijn belangrijkste rollen: arbeids- en gezondheidspsycholoog, coach en trainer 

Over het geheel genomen werk ik voornamelijk met individuen in organisaties. Ik vind het een uitdaging om met mensen te kijken wat zij te doen hebben om gezonder te worden, beter om te kunnen gaan met stress en de optimale context te creëren of vinden waarin zij hun talenten en drijfveren kunnen benutten. Natuurlijk werk ik hierbij ook samen met de relevante organisatiecontext, zoals de leidinggevende, HR-adviseur en/of de arbodienst/bedrijfsarts. De vragen die mensen hebben staan niet op zichzelf en hebben altijd een relationele- en organisatiecomponent. Als psycholoog, (loopbaan)coach en trainer begeleid en adviseer ik mensen op thema’s die te maken hebben met vitaliteit, loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, (omgaan met) werkstress, stijlflexibiliteit/regie nemen. Mijn aanpak is gericht op het (her)nemen van grip op de eigen (loopbaan)ontwikkeling. Ik help mensen om vanuit rust, overzicht, nieuwsgierigheid en eigen waarden sturing te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Men zegt over mij dat ik snel een reëel en helder beeld heb van hetgeen er speelt bij mensen. Men waardeert het gemak waarmee ik vertrouwen win en de concrete handvatten die je ontvangt die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. Ook krijg ik van anderen terug dat ik energiek en sprankelend overkom en dat ik vlot ben in het aanpakken, doorwerken en afronden van (loopbaan)coachtrajecten.

Waar zit mijn energie?

Ik krijg energie van het werken aan regie (her)nemen op fitheid, zowel mijn eigen fitheid als die van anderen. Als ik terug kijk op mijn leven en loopbaan is dit iets waar ik altijd mee bezig ben geweest. Van jongs af aan heb ik gewerkt, omdat ik dat leuk vond om te doen en steeds opnieuw vond ik werkomgevingen die pasten bij mijn behoeften, kwaliteiten en ontwikkelwensen van dat moment. Daarnaast vind ik (mijn) gezondheid heel belangrijk. Ik heb ervaring met en belangstelling voor veel verschillende sporten. Ik houd er van om letterlijk in beweging te zijn en de laatste 10 jaar ben ik een actief hardloper. De combinatie van mijn belangstelling voor hardlopen, psychologie en mindfulness heeft ertoe geleid dat ik mezelf ben gaan ontwikkelen op het vlak van inspanningsfysiologie, runningtherapie, chi-running en de Energy Control Methode. Het geeft mij veel energie als ik andere mensen kan helpen ontdekken op welke manieren zij hun eigen fitheid kunnen versterken. Aandacht voor herstel is hierbij een belangrijk speerpunt, omdat dat in de huidige 24-uurs maatschappij niet vanzelfsprekend en tegelijkertijd wel noodzakelijk is. 

Mijn plek binnen DFG

Binnen DFG heb ik veel geleerd samen met mijn collega’s en is onze samenwerking soms heel intensief en dan weer wat losser geweest. In eerste instantie deden we samen veel management development-trajecten, assessments en zetten we onze gezamenlijke energie in om aanbestedingen binnen te slepen. Gaandeweg de jaren veranderde de markt en werd onze individuele kleur steeds duidelijker. We gingen steeds meer doen op het vlak van gezondheid, verzuim en re-integratie. Samenwerking was hierbij wat minder nodig. Ik kwam er steeds meer achter waar mijn hart ligt en ben dat bewust richting gaan geven. 

Onze samenwerking blijft bestaan en daarbij is er meer dan ooit ruimte voor het manifesteren van onze eigenheid. Voor mij is dat mijn eigen bedrijf ‘Fit in Werk’. 

Fit in Werk

Kort gezegd staat en gaat Fit in werk voor alles wat te maken heeft met “Fit zijn” en “Fit hebben” in/met werk. Opdrachtgevers zijn leidinggevenden, HR-adviseurs, bedrijfsartsen en andere professionals die vragen hebben rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid t.b.v. mensen in organisaties. Voor meer informatie kun je door klikken naar mijn website.

Contact met mij

  • Ben je benieuwd in hoeverre ik/wij iets kunnen betekenen voor je?
  • Heb je een concrete vraag rondom de thema’s waar we ons mee bezig houden?
  • Of heb je behoefte om je vraag vrijblijvend voor te leggen? 


Neem dan gerust contact op.